Delicasies


We like not only to design artifacts or space, moments should be delicately designed too. We know that your visual taste deserves the same gentle treatment as your tongues. And we care.


Krásu vnímáme všemi smysly a do designových sklenic i hrníčků patří taková, na které si pochutnáte nejen očima. Tak na zdraví!